Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tuloksellinen ja tutkittu menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti.

Terapeutin rooli on aktiivinen: hän kuuntelee ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta vaan etsitään tapoja päästä kohti parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen. Olennaista terapiassa on myönteinen tulevaisuus ja tavoitteet. Ongelmien sijaan siinä etsitään ratkaisuja.

Ajallisesti terapia voi olla pitkä- tai lyhytkestoista.

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle terapialle on ratkaisujen etsiminen, tulevaisuusorientaatio, edistyksen huomioiminen, voimavaraistaminen, uusien näkökulmien etsiminen, ansionjakaminen, luovuus ja selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle. Terapiassa pyritään hyödyntämään jo käytössä olevia voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tästä syystä sitä voidaan kutsua myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Vastaa