Konsultointi

Konsultaatiotilanteissa ryhmän tai työyhteisön kaikkia jäseniä tuetaan kunkin omien voimavarojen ja oman osaamisen käyttöönotossa. Konsultaatiotilanteessa tuetaan myös johtajuuden käyttöönotossa erilaisissa työn ja työyhteisön muutos- ja kehitysvaiheissa. Tavoitteena on työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden voimavaraistuminen mahdollistamalla vaihtoehtoisten näkökulmien ja toimintatapojen tarkastelu.

Konsultaation avulla rakennetaan parempaa, toimivampaa ja tuloksekkaampaa työelämää. Yhteistyökumppaneita ovat johtoryhmät, esimiehet, työyhteisöt sekä asiantuntijat. Vuorovaikutuksessa syntyvät yhteistä tulevaisuutta rakentavat ajatukset ja ideat.

Periaatteeni työskentelyssä on arvostava kohtaaminen: kohtaan ihmiset ja organisaation arvostavalla tavalla sekä organisaation tilannetta, perustehtävää ja tavoitteita kunnioittaen.

 

Valmennus

Valmennus toimintana tukee yksittäistä ihmistä tämänhetkisessä elämäntilanteessa ja/tai työssä: esimerkiksi opiskelu- tai uravalinnassa, siirryttäessä eläkkeelle, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisessa ja henkilökohtaisten tavoitteiden selkiyttämisessä. Tiimivalmennuksessa eri alojen ammattilaiset toimivat kukin oman osaamisensa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiimivalmennuksen tarkoitus on tukea tiimin yhteistyötä, vuorovaikutusta, tavoitteellista työskentelyä ja/tai ongelmanratkaisutaitoja.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!